Proje-Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri

MDA Elektrik Proje Mühendislik ve Müşavirlik Departmanı, müstakil konut, çok katlı konut, spor ve faaliyet alanı, rezidans, iş merkezi, mağaza, ticaret alanı, alışveriş merkezi, fuar, müze, sergi, eğlence alanı, sinema, sanat alanı, otel, turistik tesis, medya merkezi, havaalanı, liman, raylı ulaşım, laboratuvar, hastane, okul, otopark, üretim atölyesi, depo, endüstriyel tesis ve sanayi bölgesi gibi tüm yapı sınıfları için EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) üyesi olarak tasarım yapmaya, uygulamaya, teste, kontrole, kabule ve imzalamaya yetkili olduğu mühendislik hizmetlerine ve bu hizmetlere ait herhangi bir konuda bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin görülmesine fikren katkıda bulunacak hizmetleri aşağıda yer alan başlıklar çerçevesinde üretir.

ETÜT VE YAPILABİLİRLİK HİZMETLERİ

 • Tasarı
 • Planlama
 • Proje

PROJE HİZMETLERİ

 • Etüt-Öneri Projesi

Genel olarak, hazırlanacak tasarımın, projenin esaslarına ilişkin açıklamaları, bu esasların kabulü için zorunlu nedenleri, teknik ve ekonomik hesapları gösteren rapordur.

 • Ön Proje (Avan Proje)

Tesisin veya sistemin, hangi gerekçelerle ve nasıl yapılacağını gösteren açıklama, şema, plan ve resimlerle, bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap ve raporlardan oluşan projedir.

 • Kesin Proje
 • Uygulama Projesi
 • Röleve Projesi
 • Değişiklik Projesi (Tadilat Projesi)
 • Üretim Projesi (İmalat Projesi)
 • Son Durum Projesi
 • Detaylar

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ

İHALE DOSYASI VE KEŞİF-ŞARTNAME DÜZENLEME HİZMETLERİ

MESLEKİ KONTROLLÜK HİZMETLERİ

TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU (FENNİ MESULİYET)

HAKEDİŞ VE KESİN HESAP HİZMETLERİ

DEVREYE ALMA, KONTROL VE KABUL HİZMETLERİ

İŞLETME BAKIM HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

YAPIM HİZMETLERİ VE/VEYA SORUMLULUĞU

TEST VE ÖLÇÜM HİZMETLERİ

TEKNİK DOSYA HAZIRLAMA HİZMETLERİ

Proje-Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri